Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011

Αμεσα οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος για γεωπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

 Αμεσα οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος για γεωπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Σκανδαλίδης.

Εντός των επομένων ημερών αναμένεται να ανακοινωθούν σταδιακά οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος των δράσεων του Μέτρου 214, που αφορούν γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις, μετά την υπογραφή τους από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κ.Σκανδαλίδη.

Σε πρώτη φάση, αναμένονται οι προσκλήσεις για δικαιούχους με δικαίωμα παράτασης των Δράσεων «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών», «Βιολογική γεωργία» και «Βιολογική κτηνοτροφία», ενώ αμέσως μετά, θα ακολουθήσουν οι προσκλήσεις για την ένταξη νέων δικαιούχων στις παραπάνω τρεις Δράσεις. Στόχοι του γεωργοπεριβαλλοντικού Μέτρου είναι η προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου